Frozen Flowers in het NH Hotel in Zoetermeer

Vanaf 20 december worden  Frozen Flowers geëxposeerd in het restaurant van het NH Hotel in Zoetermeer. Ze blijven hier een half jaar. De expositie is mogelijk gemaakt door samenwerking met Paul de Graaf van BooArt Kunstbemiddeling. Het is altijd weer verassend om mijn Frozen Flowers weer op een andere plaats tentoongesteld te zien worden.  Van te voren…